ครูสอนระดับมัธยมตอนต้น : นายวิทยา บุญรักษา

 

รายวิชาที่ลงทะเบียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 / 2557

o(‧'''‧)o      วิชาสุขศึกษา-พลศึกษา รหัส ทช21002  จำนวน 2 หน่วยกิต

(¯▽¯;)   วิชาคณิตศาสตร์  รหัส พค 21001  จำนวน  4  หน่วยกิต

<(‵^′)>     วิชาสังคมศึกษา  รหัส  สค 21001  จำนวน 3  หน่วยกิต

╭ (‵▽′)/ ╮ วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ  รหัส  อช21002  จำนวน  4หน่วยกิต

| (;¬_¬) | วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ รหัส ทร02006  จำนวน 3 หน่วยกิต


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขตคลองเตย ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 023821376  

 

FATAL [/home/khlongto/domains/khlongtoei-nfe.com/public_html/mojavi/mojavi-all-classes.php:1359] Non-static method LogManager::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context