การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การขอรับหลักฐานทางการศึกษา/ขอจบ

 การขอหลักฐานทางการศึกษา หรือจะขอใบรับรองการเป็นนักศึกษากศน.
        เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การจบหลักสูตร ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นที่เรียบร้อย ผู้เรียน ต้องเตรียมเอกสารในการจบหลักสูตร ดังต่อไปนี้
 1. วุฒิการศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ 
 2. วุฒิการศึกษาตัวจริงกรณีนักศึกษานำผลการเรียนมาเทียบโอนผลการเรียน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5. เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ,เอกสารการเปลี่ยนสกุล ,ใบสำคัญการสมรส ,ของผู้เรียน บิดา มารดา ในกรณีที่ทำให้เอกสารการขอจบ มีข้อมูลไม่ตรงกัน
 6. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 • ร้านต้องใช้กระดาษในการพิมพ์รูป ห้ามใช้รูปโพลารอยด์หรือที่เรียกว่ารูปด่วน
 • ไม่สวมแว่นตาทุกชนิด
 • ใส่เสื้อขาว(เสื้อนักศึกษา) ไม่ประดับเครื่องหมายและกระดุมของสถาบันอื่น
 •  ผู้หญิงเก็บมัดผมไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย ผมไม่ปิดหน้า สีผมสีดำเท่านั้น ไม่ติดกิ๊ฟติดผมที่มีสีสัน
 • ผู้ชายตัดผมเรียบร้อย โกนหนวดเครา
 • ไม่สวมเครื่องประดับ เช่นสร้อยคอ ต่างหู
 • เอกสารแสดงตัวตนบิดามาราดาผู้เรียน (ตรงกับวุฒิการศึกษาที่สมัคร) สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา หรือ สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา หากบิดามารดาเสียชีวิต ให้ติดต่อสำนักงานเขต ขอคัดเอกสารบิดา-มารดา เสียชีวิต   กรณีที่บิดามารดา(หย่า/เลิกลา )ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้เรียน ไปสำนักงานเขต ติดต่อขอคัดทะเบียนบ้านตัวผู้เรียน ในเอกสารจะมีชื่อบิดา-มารดา  กรณีที่ผู้เรียนกลุ่มไทยใหญ่ หรือต่างสัญชาติ ให้ติดต่อสำนักงานเขต การขึ้นทะเบียน กลุ่มไทยใหญ่ หรือต่างสัญชาติให้ติดต่อ สัญชาติที่แจ้งระบุไว้ในเอกสารการมาอยู่ประเทศไทย
 • หมายเหตุ: เอกสารการตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ผู้เรียนนำมาสมัครเรียนให้ผู้เรียนติดต่ออาจารย์ประจำชั้น เช็คข้อมูล ติดต่อเรียนเดิมที่จบมา
 • หมายเหตุ ผู้เรียนต้องเก็บคะแนนกิจกรรม กพช.200หน่อย
 • หมายเหตุ ผู้เรียนต้องเข้าสอบN-net ผ่านการทดสอบระดับชาติ
 • พร้อมกรอกแบบฟอร์มการขอจบด้วยรายมือบรรจง  
 • ซึ่งขอรับได้ที่งานทะเบียน
ขอให้เตรียมเอกสารดังกล่าวให้ถูกต้อง เพื่อผู้เรียนจะได้รับหลักฐานที่ถูกต้องและรวดเร็วครับ

นักศึกษาที่กำลังศึกษาเรียนกับกศน.ต้องการเอกสาร ใบรับรองการเป็นนักศึกษาเพื่อนำไปสมัครเรียน ปรีดีกรีม.รามคำแหง หรือ เพื่อยืนยันในการสมัครงาน ว่ากำลังศึกษาอยู่ ให้เตรียมเอกสารเหมือนยืนขอจบ และมาเขียนคำร้องการรับรองการเป็นนักศึกษา นับตั้งแต่วันยืนเอกสาร ให้ติดต่อรับเอกสารไม่เกิน5-7วันในเวลาราชการ ติดต่อฝ่ายทะเบียน 023821376 อ.นิยม  อ.สุริยันต์ อ.วิทยา และธุรการฝ่ายทะเบียน อ.ศรีวิไล รับเอกสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอจบ คลิ๊ิกตรงนี้เลยครับ
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขตคลองเตย ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 023821376  

 

FATAL [/home/khlongto/domains/khlongtoei-nfe.com/public_html/mojavi/mojavi-all-classes.php:1359] Non-static method LogManager::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context