ครูสอนระดับมัธยมตอนปลาย : นายตรีศักดิ์ ตั้งประดิษฐ์

                                                                    
                                                                     
                                                                 นายตรีศักดิ์     ตั้งประดิษฐ์   ครูประจำกลุ่ม
                                                  สอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย English Program
                                                  การศึกษา :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี
                                                              ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ
                                                                                      

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขตคลองเตย ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 023821376  

 

FATAL [/home/khlongto/domains/khlongtoei-nfe.com/public_html/mojavi/mojavi-all-classes.php:1359] Non-static method LogManager::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context