ครูสอนระดับมัธยมตอนปลาย : นางสาวรินรดา มิตยา

 

(o^.^o) นางสาวรินรดา  มิตยา (^.^)/
ตำแหน่ง พนักงานราชการ ( ครูกศน.ตำบล )
ศูนย์การเรียนชุมชนเกาะกลาง

จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   


งานที่มอบหมายนักศึกษา download จาก LinK ไฟล์เป็น PDF ค่ะ
 

รายวิชาที่ลงทะเบียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 / 2557


*เอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ใบความรู้ แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน และ แบบฝึกหัด ค่ะ
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขตคลองเตย ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 023821376  

 

FATAL [/home/khlongto/domains/khlongtoei-nfe.com/public_html/mojavi/mojavi-all-classes.php:1359] Non-static method LogManager::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context