ครูสอนระดับมัธยมตอนปลาย : นายสุรนาท ชูเชื้อ 

นายสุรนาท  ชูเชื้อ
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล (หัวหน้า กศน. แขวงพระโขนง)


วิชาที่ลงทะเบียน ระดับ ม.ปลาย  ภาคเรียนที่ 1/2558
 
 
ที่
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
1
พต-31001           ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม      5
2
สค-31002                ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2
3
สค-31003           การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1
4
สค-31001              สังคมศึกษา 3
5
สค-33042               กรุงเทพศึกษา 3
6
สค-03063                รอบรู้อาเซียน 3
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขตคลองเตย ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 023821376  

 

FATAL [/home/khlongto/domains/khlongtoei-nfe.com/public_html/mojavi/mojavi-all-classes.php:1359] Non-static method LogManager::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context