ครูสอนระดับมัธยมตอนปลาย : นายสุริยันต์ ราชตั้งใจ

  
                                                                                 
นายสุริยันต์  ราชตั้งใจ
พนักงานราชการครู กศน.ตำบล 
ศูนย์การเรียนชุมชน แสนสบาย-แสนสุข

  จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 งานที่มอบหมายนักศึกษา download จาก LinK ไฟล์เป็น PDF ครับ

 


*เอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ใบความรู้ แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน และ แบบฝึกหัด ครับ
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขตคลองเตย ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 023821376  

 

FATAL [/home/khlongto/domains/khlongtoei-nfe.com/public_html/mojavi/mojavi-all-classes.php:1359] Non-static method LogManager::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context