บุคลากร : ครูศูนย์การเรียนชุมชน

 

ชื่อนางสาวศรีวิไล  ม่วงกล่ิน 
ครูศูนย์การเรียนชุมชน   แฟลต 18 ครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
สาขาบริหารการจัดการ

 

ชื่อนายพัท  บุญยศ
ครูศูนย์การเรียนชุมชนแฟลต 18 ครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขตคลองเตย ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 023821376  

 

FATAL [/home/khlongto/domains/khlongtoei-nfe.com/public_html/mojavi/mojavi-all-classes.php:1359] Non-static method LogManager::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context