รายชื่อชุมชน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตย

ชื่อชุมชน ประเภทชุมชน ที่ตั้ง
1 .ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ แออัด ถนนริมทางรถไฟสายท่าเรือ
2 .ชุมชนแฟลต 11 - 18 เคหะชุมชน เคหะคลองเตย 3
3 .ชุมชนพัฒนาชุมชนใหม่ 
(แฟลต 19 - 22 )
เคหะชุมชน แฟลตเคหะชุมชนคลองเตย ถนนดำรงลัทธพิพัฒน์
4 .ชุมชนแฟลต 1 - 10 เคหะชุมชน แฟลตเคหะชุมชนคลองเตย ถนนอาจณรงค์
5 .ชุมชนริมคลองไผ่สิงห์โต แออัด ซ .ไผ่สิงห์โต ถนนพระราม 4
6 .ชุมชนวัดคลองเตยใน 3 แออัด ซ .ชุมชนวัดคลองเตยใน 3 ถนน ณ ระนอง
7 .ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย แออัด ถ .สุนทรโกษา
8 .ชุมชนริมคลองสามัคคี แออัด ซ .เคหะชุมชน ถนนอาจณรงค์
9 .ชุมชนน้องใหม่ แออัด หมู่ 4 ถ.อาจณรงค์   ถนนอาจณรงค์
10 .ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 แออัด ซ .ชุมชนวัดคลองเตยใน2 ถนนสุนทรโกษา
11 .ชุมชนแฟลต 23 - 24 เคหะชุมชน แฟลตเคหะชุมชนลองเตย ถนนอาจณรงค์
12 .ชุมชนวัดคลองเตยใน 1 แออัด ซ .ชุมชนวัดคลองเตยใน1 ถนนสุนทรโกษา
13 .ชุมชนหัวโค้ง แออัด ซ .ชุมชนหัวโค้ง ถนนอาจณรงค์
14 .ชุมชนตลาดปีนัง แออัด ซ .ริมทางรถไฟสายท่าเรือ ถนนริมทางรถไฟสายช่องนนทรี
15 .ชุมชนพัฒนาเอเซีย แออัด ถ .ริมทางรถไฟสายช่องนนทรี   ถนนริมทางรถไฟสายท่าเรือ
16 .ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ แออัด ซ .ชุมชนเคหะคลองเตย   ถนนดำรงลัทธพิพัฒน์
17 .ชุมชนร่มเกล้า แออัด ซ .ชุมชนร่มเกล้า ถนนอาจณรงค์
18 .ชุมชนริมคลองวัดสะพาน แออัด ถ .อาจณรงค์ 
19 .ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26 - 7 เคหะชุมชน ซ .ไผ่สิงห์โต  พระราม 4
20 .ชุมชนคลองเตยล็อค 4 - 5 - 6 แออัด ซ .อาจณรงค์  6
21 .ชุมชนคลองเตยล็อค 1 - 2 - 3 แออัด ซ .ดำรงลัทธิพิพัฒน์ ถนนอาจณรงค์
22 .ชุมชนตลาดปีนังพัฒนา เมือง ถ .สุนทรโกษา
23 .ชุมชนเทพประทาน เคหะชุมชน  
24 .ชุมชนพัฒนาใหม่ แออัด หมู่ 1 ถ .สุนทรโกษา
25 .ชุมชนซอยเจริญสุข เมือง ซ .เจริญสุข ถนนพระราม 4
26 .ชุมชนโรงหมู แออัด ถ .อาจณรงค์ 1
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขตคลองเตย ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 023821376  

 

FATAL [/home/khlongto/domains/khlongtoei-nfe.com/public_html/mojavi/mojavi-all-classes.php:1359] Non-static method LogManager::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context