สพฐ.ส่งหนังสือเวียนกำชับเขตการศึกษาทั่วปท. ป้องกันนร.พนันบอลโลก ครูเล่นเองเจอโทษวินัยหนัก

date:07 June 2010

สพฐ.ส่งหนังสือเวียนกำชับเขตการศึกษาทั่วปท. ป้องกันนร.พนันบอลโลก ครูเล่นเองเจอโทษวินัยหนัก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมส่งหนังสือเวียนกำชับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดูแล ป้องกันปัญหาการพนัน ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก



นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การป้องกันปัญหาการเล่นการพนันทายผลฟุตบอล ในช่วงฤดูกาลแข่งขันฟุตบอลโลกนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เคยมีหนังสือเวียนแจ้งมาตรการป้องกันปัญหานี้ไปแล้ว ในฤดูกาลแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2006 และในฤดูกาล 2010 นี้ ก็จะยังใช้มาตรการเดิมซึ่งมี 7 มาตรการ แต่จะปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ได้แก่
1. มอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทำหน้าที่ป้องปราม ไม่ให้มีการพนันทายผลฟุตบอลโลก และสอดส่องพฤติกรรมนักเรียน
2. การดำเนินการนั้นจะต้องขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลความประพฤติ การเรียน การใช้เงิน การบัตรเครดิต รวมถึงโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด เพราะอาจเกี่ยวข้องกับการเล่นการพนัน
4. หากพบครู หรือลูกจ้างในสถานศึกษาเล่นการพนัน ให้ตักเตือน และหากมีพฤติกรรมเล่นการพนันอีก ก็ให้พิจารณาโทษทางวินัย
ส่วนนักเรียนที่เล่นการพนัน ก็ให้ตักเตือน หากยังมีพฤติกรรมอีก ให้เชิญผู้ปกครอง และหากยังคงเล่นการพนันอีก ก็ให้ร่วมกับผู้ปกครองในการอบรมให้เด็กกลับมาเป็นคนดี ส่วนจะต้องลงโทษครูที่ละเลยไม่ดูแลพฤติกรรมเด็กด้วยหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาเป็นรายกรณี
5. สังเกตพฤติกรรมเรื่องการมาสายของนักเรียน หากพบความผิดปกติให้หาทางป้องกันอย่างเหมาะสม
6. บันทึกเทปการแข่งขัน เพื่อนำมาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม และช่วยลดปัญหาอดนอนเพื่อติดตามแข่งขันฟุตบอลของเด็ก และ
7. หากโรงเรียนประสบปัญหาเรื่องการพนันทายผลฟุตบอล ไม่สามารถแก้ไขได้เอง ก็ให้ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักพัฒนากีฬาและกิจกรรมนักเรียน สพฐ. 0-2282-2808


โดยจะทำหนังสือเวียนแจ้งเรื่องนี้ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่ว ประเทศอีกครั้ง ในสัปดาห์หน้า และให้รายงานผลการดำเนินงานมายัง สพฐ. ด้วย


เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวด้วยว่า ฟุตบอลเป็นกีฬาที่น่าสนใจและได้รับความนิยมสูง เมื่อถึงฤดูกาลแข่งขันฟุตบอลโลก จึงเกิดความตื่นเต้นในการติดตามการแข่งขัน แต่ก็ควรแยกแยะวัตถุประสงค์ด้วย โดยกีฬาฟุตบอลทำให้เกิดสมัครสมานสามัคคี ดีต่อสุขภาพ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้โตขึ้นอย่างมีคุณภาพ แต่หากไปเกี่ยวกับการพนัน จะส่งผลให้มีนิสัยไม่พึงประสงค์ เกิดความเดือดร้อนทางการเงิน และอาจส่งผลให้ไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขอื่นด้วย
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2553   มติชนออนไลน์
 


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขตคลองเตย ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 023821376  

 

FATAL [/home/khlongto/domains/khlongtoei-nfe.com/public_html/mojavi/mojavi-all-classes.php:1359] Non-static method LogManager::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context