Activities


เปิดศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 3 แขวง ในชุมชนเขตคลองเตย

กิจกรรมกีฬา "กศน.เกมส์ 2563

ถวายพระพรในหลวง ณ ศาลาสหทัย

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศว.เอกมัย

จัดสอบ N NET ปี 2563 สนามสอบ โรงเรียนปทุมคงคา

หลักสูตรอาชีพในชุมชน หลักสูตร 50 ชั่วโมง

โครงการรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2562

กศน.เขตคลองเตย ได้ร่วมมือกับ ปปส. กทม.

โครงการอบรมดิจิทัลชุมนคลองเตย 2562

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 2562

ประกวดโครงการ กศน. 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักปรัชญา

กิจรรมงานวันเด็ก2563“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี

โครงการอบรมการทำเว็ปไซค์สำหรับบุคลากร2562

วันแม่ 2562

กศน.เขตคลองเตย จัดประชุมบุคคลากร

กศน.เขตคลองเตยจัดสอบเทียบระดับการศึกษา(สทศ.)

หลักสูตรอาชีพในชุมชน หลักสูตร 50 ชั่วโมง

อบรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์

อบรมโครงการการใช้ IT ปวช พุทธศักราช 2556

พัฒนาบุคคลากร กศน. สำนักงาน กศน.ประจำปี 2557

อบรมยุวกาชาด 15 มีนาคม 58

โครงการอบรมดิจิทัลชุมนคลองเตย 2562

เปิดศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 3 แขวง ในชุมชนเขตคลองเตย

มหกรรมสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ กศน.เขตคลองเตย

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขตคลองเตย ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 023821376  

 

FATAL [/home/khlongto/domains/khlongtoei-nfe.com/public_html/mojavi/mojavi-all-classes.php:1359] Non-static method LogManager::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context